Inbertitzeko prest? Aukeratu bizi zaren eskualdea

Lehioa iztea
Sevilla Catalunya Euskadi

Zer dira laguntza erakundeak?

Oikocredit-ren laguntza erakundeak legalki irabazi asmorik gabeko erakundeak sortzen duten pertsona boluntarioen multzoa da. Bazkideak erakundearen parte oso garrantzitsua dira eta sentsibilizazio eta hedapen ekintzak betetzen dituzte. Laguntza erakundeak Nazioarteko Oikocrediten bazkide zuzenak dira eta Espainiako bazkide guztiak ordezkatzen ditu. Gaur egun Espainian hiru laguntza erakunde daude: Euskadi, Catalunya eta Sevilla.

Boluntario talde aktibo bat ere Madrilen dago (talde honi eta bere jarduerei buruzko informazio gehiago esteka honetan daukazu: www.madrid.oikocredit.es.)

Euskadi
Bilatu

Hirugarren hiruhilekoaren hiruhileko txostena: egonkortasuna mantentzea

Hirugarren hiruhilekoaren hiruhileko txostena: egonkortasuna mantentzea

13 azaroa | 2020

Urtean lau aldiz argitaratzen ditu Oikocreditek aurreko hiruhilekoko gertakari eta zifra nagusiak. Hemen, gure inbertitzaileei eta beste pertsona batzuei 2020ko hirugarren hiruhilekoko gertakarien aurrekarien testuinguru gehigarri bat eskaintzen diegu.

Kobid-19aren inpaktuek jarraitzen dute, baina mugatuak dira

Oikocreditek eta bere kideek koronabirusen pandemiaren ondorioak izaten jarraitu zuten 2020ko hirugarren hiruhilekoan. Gure maileguen eta egin gabeko kapital-inbertsioen zorroa % 9,6tik 856,1 milioi eurora jaitsi zen hirugarren hiruhilekoan. Bazkide gehiagok eskatu zuten oporraldia ordaintzeko, eta, guztira, 112tik 136ra igo zen.

Ordainketetan etenaldi bat egitea erabaki dugun maileguak, orain, gure ordaintzeke dauden kredituen zorro osoaren % 29 dira, eta bigarren hiruhilekoan, berriz, % 19. Igoera hori zorroaren tamaina txikiaren ondorio ere bada. India, Indonesia eta Kanputxea izan ziren kaltetuenak. Zorroaren kalitatearen gure neurririk formalena, par 90 koefizientea (itzulketa atzeratuak dituzten maileguen ehunekoa, gutxienez 90 egun), % 6,7tik % 6,9ra jaitsi zen pixka bat.

Diru-sarrera garbiak etengabe jaisten ari direla, nahiz eta uste dugun Oikocreditek galera garbia izan zuela hiruhilekoan zehar, tasa beherakorra izan arren. Galera hori espero zena baino dezente txikiagoa izan zen, eta emaitza nahiko egonkorrekin bat etorri zen zorroaren ebaluazioari eta maileguen eta narriaduren ondoriozko galeretarako hornidurei dagokienez. Gure likidezia-koefizientea % 25,8tik % 31,9ra igo zen. Hiruhilekoaren emaitzak, oro har, 2020ko lehen erdian uste izan genuena baino hobeak izan ziren, baina urte hasieran aurreikusi genuena baino askoz ere txikiagoak oraindik.

Kideen eta inbertitzaileen etengabeko leialtasuna

Kideen kapital osoa nahiko egonkor mantendu zen. Amortizazio kopuru txiki batek eta hirugarren hiruhilekoan izandako jende kopuruaren murrizketak kideen kapitala % 0,7tik 1.131,7 milioi eurora jaistea eragin zuten. Kideen kapitalak gora egiten jarraitzen du urte osorako, Covid-19a iritsi aurreko lehen hiruhilekoan izandako sarrera maila garbiaren ondorioz. Oikocrediteko kide eta inbertitzaile gehienak leial mantendu dira, 2020an 2019rako dibidendua % 0ra murriztu arren, gizarte-garapenaren finantzaketan arrisku handiagoak eta pandemiaren inguruko ziurgabetasunak eta horrek finantza-aurreikuspenetan duen eragina. Akzioko aktiboen balio garbia 214,79 eurotik 210,54 eurora jaitsi zen hirugarren hiruhilekoan, eta % 2 murriztu da urtearen hasieratik, baina orain egonkortzen ari dela dirudi. Akzioko 200,00 euroko aktiboen balio garbia da Oikocreditek emisio eta erredentzio berriak geldiarazi behar dituen atalasearen azpitik dagoena, eta, beraz, hiruhilekoan zehar emisioekin eta erredentzioekin jarraitu dugu.

Zaintzarekin erantzutea

Bazkideen itzulketa geroratuetarako hornidurak handitu genituen hirugarren hiruhilekoan, baina bigarrenean baino gutxiago. Ordaintzeko oporrak adosten dituzten bazkideei bereziki eragiten dieten arriskuak ebaluatzen jarraitu dugu. Bazkide horiei zuzenean eragiten diete Covid-19k eta herrialdeak merkataritza-jardueraren eta ekonomiaren moteltzearen gainean dituen barne-murrizketek, eta, antzeko arrazoiengatik, bezeroen diru-itzultzeak kobratzeko zailtasunak izaten dituzte, bezeroen jarduera ekonomikoak murriztu egiten direlako, batez ere mikrofinantzaketan.

Hiruhilekoaren amaieran, mailegu berri bat jasotzeko behar adina bazkide berreskuratu daitezkeen edo ez dauden aztertzen hasi ginen, eta tentuz onartu ditugu mailegu batzuk, birfinantzaketa gisa, eta bazkide berri batzuk ere onartu ditugu.

Oikocreditek kontu handiz zaintzen du bere likidezia, eta hori beharrezkoa du mailegu berriak finantzatzeko eta erredentzioak errazteko. Kostuen kontrola ere funtsezkoa da egonkortasunari eusteko eta zalantzazko etorkizun bati arrakastaz erantzuteko. Gastuak murrizten ditugu lanean jarraitzeko behar-beharrezkoa den horretara, eta gure efizientzia eta efikazia hobetzeko oso modu selektiboan inbertitzen dugu; horrek esan nahi du gure kostuak, oro har, azken urteetako mailen azpitik mantentzen direla.

Bazkideei eta langileei laguntzea

Gure intereseko eskualde guztietako elkartekideekin (Afrika, Asia, Latinoamerika eta Karibea) harreman trinkoa izan dugu, aurre egin beharreko erronkak eta arriskuak ulertzen ditugula ziurtatzeko. Eta elkartekideei babesa emateko konpromisoa erakusten jarraitu dugu. Adibidez, Oikocrediteko CEO Foroa Afrikako bazkideentzat. Hiru tailer egin ditugu online, finantza-inklusioko bazkideen zuzendari exekutiboentzat, koronabirusaren krisia nola nabigatu ikasteko eta etorkizunerako negozio indartsuagoak eraikitzeko. Parte-hartzaileek eztabaida pertsonalak eta jardunbide egokien trukea aintzat hartu zituzten, eta hori oro har bazkideentzako programa-eskaintza bihurtzearen balioa aztertzen ari gara.

Hirugarren hiruhilekoan, Oikocredit elkarte publiko-pribatu batean parte hartzeko hautatu zuten, Afrikan, Asian eta Latinoamerikan 10 milioi nekazari txikiren segurtasun-sareak indartzeko, nekazaritza-balio-kateen garapena bultzatuz. Nekazari Txikien Segurtasun Sarea Handitzeko Programak, guztira 55 milioi euroko aurrekontua duen hamar urteko ekimena.

Oikocredit programak nekazaritza-erakundeei laguntza teknikoa emateko hautatutako bost inbertitzaileetako bat da.

Barruan, gure bulego nagusiaren eta bertako langileen segurtasunari eta ongizateari erreparatzen diegu. 2019an osatu genuen barne-berregituraketak bere balioa erakutsi du. Berrantolaketa horri esker, urrunagoko lana egin ahal izan dugu, eta aurrekaririk gabeko urte honetan eraginkortasunari eutsi ahal izan diogu, nahiz eta joan-etorriak eta aurrez aurreko bilerak murriztu diren. Etxez etxeko lanari eta lan-bidaiei buruzko gure barne-politikak berrikusiko ditugu, pandemiaren emaitza positibo samar horiek sendotzeko.
Etorkizuneko aukerak

Datorren hiruhilekoan amaituko dira Oikocrediteko bazkide askoren ordainketa atzeratzeko epeak. Ikusiko dugu zeintzuk berrabiaraz ditzaketen ordainketak eta zeinek beharko dituzten konponketa berezi gehiago. Covid-19ren zuzeneko eta zeharkako ondorioak direla eta, litekeena da gure kooperatibak urte osorako galerak izatea eta erreserba-mailen nolabaiteko higadura gertatzea. Koronabirusaren aurreikusezintasunak, eta horrek gure kideengan eta, oro har, gure herrialde objektiboetan dituen ondorioek, zaila egiten dute espero duguna iragartzea. Lurralde positibora itzultzen garenean ere, pandemiaren eta haren inpaktu ekonomikoen susperraldia motela izango da, zalantzarik gabe. Gertakizun guztietarako prestatzen jarraituko dugu.

Agian beharrezkoa da gure bazkideei eta merkatuei eragiten dieten beste erronka batzuei erantzutea. Baina, era berean, bazkide berriak eta lehendik daudenak finantzatzeko aurkezten diren aukerak aprobetxatzeko prestatuko gara, bai eta Oikocrediten misioa sustatzeko ere: diru-sarrera gutxiko pertsonei eta komunitateei bizi-kalitatea hobetzen laguntzen dieten erakundeei modu iraunkorrean laguntzea. Pandemiak ere eragin handiagoa du komunitate horietan, eta gure sare globalarekin susperraldian lagundu beharko genukeela uste dugu.

Hirugarren hiruhilekoan ere 2022tik 2026ra bitarteko gure estrategia berria sortzen hasi ginen, eta datorren urteko bilera orokorrean aurkeztu nahi dugu. Alderdi interesdun nagusiekin batera (kideak, inbertitzaileak, bazkideak, langileak eta Ikuskapen Batzordea barne), epe luzerako gure ikuspegia, asmoa, aldaketaren teoria eta aukera estrategikoak aztertzen ari gara. Espero dugu helburu batera bideratutako estrategia bat prestatzeak pandemiaren ondorioak berreskuratzen lagunduko digula, eta zerbitzu ematen diegun pertsonentzat bidezkoagoa, bidezkoagoa eta iraunkorragoa izango den etorkizun baterako trantsizioa lagunduko digula.

« Atzera