Inbertitzeko prest? Aukeratu bizi zaren eskualdea

Close window
Sevilla Catalunya Euskadi

Zer dira laguntza erakundeak?

Oikocredit-ren laguntza erakundeak legalki irabazi asmorik gabeko erakundeak sortzen duten pertsona boluntarioen multzoa da. Bazkideak erakundearen parte oso garrantzitsua dira eta sentsibilizazio eta hedapen ekintzak betetzen dituzte. Laguntza erakundeak Nazioarteko Oikocrediten bazkide zuzenak dira eta Espainiako bazkide guztiak ordezkatzen ditu. Gaur egun Espainian hiru laguntza erakunde daude: Euskadi, Catalunya eta Sevilla.

Boluntario talde aktibo bat ere Madrilen dago (talde honi eta bere jarduerei buruzko informazio gehiago esteka honetan daukazu: www.madrid.oikocredit.es.)

Bilatu

Zerga betebeharrak

Oikocredit Euskadik bazkide partaideen artean banatzen duen errentagarritasuna kapitalaren etekintzat jotzen da, beraz, bazkide partaideak errenta aitorpenean (PFEZ) jaso behar du. Gure erakundea PFEZ gisa etekineran zenbateko bat atxikitzera behartuta dago eta zenbateko hori Ogasunari ematen dio.

Oikocredit Euskadik bazkide bakoitzari urtero agiri bat bidaliko dio PFEZ aitorpena egiteko beharrezko datuekin.

Bazkide batek dituen ekarpen guztien zenbatekoa Ondasunen gaineko zergan aitortu behar da, bai behintzat, bazkidea aipatutako aitorpen hori egitera behartuta badago.

El socio también está obligado a realizar una declaración a Hacienda en el caso de recuperación total o parcial de las aportaciones ya que las recuperaciones de contratos de cuentas en participación están sometidas al impuesto sobre “trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD)” y grabadas con un 1%. Dicha declaración se realiza mediante el modelo 600 y es responsabilidad del socio partícipe la declaración y el abono del impuesto.

Bazkideak Ogasunari aitorpena ere egin behar die ekarpen osoa edo zati bat berreskuratzen duenean, partaidetza-kontuen kontratuen berreskuraketak Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Gaineko Zergapean daudelako eta %1z grabatuak. Aitorpen hori 600 ereduaren bitartez egiten da eta bazkide-partaidearen ardura da aitorpena egitea eta zerga ordaintzea.